Anhydritové a Cementové samonivelační podlahy

ANHYDRITOVÉ PODLAHY

Litý potěr ANHYDRIT se používá pro podlahové roznášecí vrstvy a slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky).

Charakteristika

Litý anhydritový potěr představující vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě. Vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Dochází tak k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí a snížení nákladů na vytápění.

ANHYDRIT je vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Vytváří optimálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu bez nutnosti vyztužení.

Typy litého anhydritového potěru se liší podle použitého pojiva – síranu vápenatého, který se vyrábí v různých formách, zejména jako bezvodý (anhydrit) nebo tzv. alfa-půlhydrát, případně jejich kombinace. Standardně se vyrábí a dodává směs pro lité podlahové potěry ve třech pevnostních tříd C20, C25 a C30.

CEMENTOVÉ ( betonové ) PODLAHY

Litý cementový potěr  se používá stejně jako Anhydrit pro podlahové roznášecí vrstvy a slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva pod speciální povrchové úpravy (epoxidové stěrky).

Charakteristika

Lité cementové potěry představující vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě. Vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Dochází tak k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí a snížení nákladů na vytápění.

Litý cementový potěr je vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Vytváří optimálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu bez nutnosti vyztužení. Oproti anhydritovému potěru je náchylnější na provedení. Je nutné provádět dilatační pole ve větším rozsahu než u anhydritových podlah. Standardně se vyrábí a dodává směs pro lité podlahové potěry ve třech pevnostních tříd C20, C25 a C30.

U obou variant je třeba se vždy řídit technickými a produktovými listy používaného materiálu, kde jsou specifikovány požadavky na provedení ošetření, ale i parametry výsledného produktu(hotové podlahy).

Využíváme výrobce materiálu dle dopravní dostupnosti v místě realizace, vždy za použití materiálu stejných pevnostních parametrů odsouhlasených zákazníkem.

Zašlete nám nezávaznou poptávku. Rádi Vám vypracujeme předběžnou kalkulaci.

Ukázka realizací Anhydritových litých potěrů

Vhodný podklad pod všechny finální povrchy.